יערה בן־דוד

Reviews

Review Blood Red Strawberries – Prof. Ziva Shamir

“Yaara Ben-David realizes Nietzsche’s advice to the artist is to integrate all forms of art. her poetry is deep and resounding – sounds and images mesh with one another, creating a gorgeous verbal collage. Poetry at its best.”

Review Blood Red Strawberries – Haim Be’er, author

“With courage and sensitivity, love and straightforwardness, Yaara Ben-David moves into the ‘Terra Incognito’ of relationships between children and parents. It is a bold and unique collection filled with wonder. It is as breathtatkingly beautiful as it is inspiring.”

דינה קטן בן ציון

יערה יקרה, קראתי בספרך לאט, בקשב ובהתמסרות. כקובץ האוצר מבחר מספריך הקודמים וכשליש שירים חדשים, זהו ספר בשל, שעיצובו נאה ותכנו מבטא בנאמנות את עולמך הפנימי. עולה ממנו קול מובהק, בסגנון ייחודי לך, באותו שילוב “קולאז’י” של מראות, ציורי לשון, שברי מחשבות, תובנות וזכרי דברים הנשזרים לאמירה פואטית חפה משמץ בנאליות או פשטנות.קוראה כמוני חווה …

דינה קטן בן ציון Read More »